Bankvalvet har övergått i annans ägo och förvaltas nu av privatperson